Krisberedskapen

Myndigheter och länsstyrelser har behov av dig som frivillig för att förstärka sina organisationer vid kriser. Du kan göra en insats som kommunikatör, CBRN-personal, hälsoskyddspersonal eller förstärkningsresurs vid kärntekniska olyckor.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.