Fältkock

Som fältkock är det din uppgift att planera och servera måltider till soldaterna i ditt förband. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna, som antingen serveras på plats vid kokplatsen eller förbereds för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt.

Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du är utbildad och skicklig på att använda ditt tjänstevapen, Ak 4B.

Befattningen

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda till fältkockar som ingår i samtliga hemvärnskompaniers kokgrupper.

Vad krävs av dig

 • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
 • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
 • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
 • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde
 • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation

Din utbildning

 • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning, GU-F (för dig som inte redan har ett hemvärnsavtal).
 • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som fältkock så genomför du en grundkurs på 14 dagar, totalt 120 timmar.
 • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
 • Du ska även genomföra en vinterutbildning för fältkock på 7 dagar.
 • För att upprätthålla god kvalité och aktuell beredskap är du som fältkock skyldig att öva dina kunskaper enligt avtal med hemvärnet.
 • För de som ska tjänstgöra som kokgruppchef finns möjlighet att genomföra olika ledarskapsutbildningar och annan särskild utbildning.

Utbildningsstege för Fältkock

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.