Fältkock

Som fältkock är det din uppgift att planera och servera måltider till soldaterna i ditt förband. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna, som antingen serveras på plats vid kokplatsen eller förbereds för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt.

Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du är utbildad och skicklig på att använda ditt tjänstevapen, Ak 4B.

Befattningen

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda till fältkockar som ingår i samtliga hemvärnskompaniers kokgrupper.

Vad krävs av dig

 • Som hemvärnsspecialist ska du vara svensk medborgare och fyllda 18 år
 • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
 • Du ska godkännas vid säkerhetsprövning
 • Om du sedan tidigare tillhör ett hemvärnsförband krävs specialistutbildning inom ditt fackområde
 • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation

Din utbildning

 • Du börjar med att genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildning, GU-F (för dig som inte redan har ett hemvärnsavtal).
 • Innan du krigsplaceras i ditt hemvärnsförband som fältkock så genomför du en grundkurs på 14 dagar, totalt 120 timmar.
 • Sedan genomför du en introduktionsutbildning vid ditt förband.
 • Du ska även genomföra en vinterutbildning för fältkock på 7 dagar.
 • För att upprätthålla god kvalité och aktuell beredskap är du som fältkock skyldig att öva dina kunskaper enligt avtal med hemvärnet.
 • För de som ska tjänstgöra som kokgruppchef finns möjlighet att genomföra olika ledarskapsutbildningar och annan särskild utbildning.

Utbildningsstege för Fältkock

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.