Sakkunnig miljö- och hälsoskydd

Kunskap inom miljö och hälsoskydd är en av de resurser som behövs för att förstärka myndigheternas uthållighet i första hand vid kriser, men även vid höjd beredskap och krig. Myndighetens egna resurser inom miljö och hälsoskyddsområde räcker i många fall inte till för att bemanna sju dagar i veckan och vissa fall dygnet runt.

Är du sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd med samhällsengagemang och vill stödja totalförsvaret vid kriser och höjd beredskap? Myndigheter har behov av dig som frivillig för att förstärka sina organisationer vid kriser, höjd beredskap och krig. Om det stämmer på dig kan du göra en intresseanmälan via formuläret längre ned.

Försvarsutbildarna söker just nu frivilliga till en frivillig förstärkningsresurs hos kommun, länsstyrelse, region eller central myndighet. Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning hos myndigheterna utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid stora kriser, eller höjd beredskap, när myndighetens egna resurser inom Miljö- och hälsoskydd inte räcker till.

De frivilliga som rekryteras kommer att genomföra ett antal utbildningar hos Försvarsutbildarna och sedan teckna frivilligavtal med den aktuella myndigheten och även krigsplaceras där (det går inte att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering).

Mer om oss

Försvarsutbildarna: Försvarsutbildarna är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som är en del av totalförsvaret och som stödjer vid kris och krig. Vi rekryterar och utbildar på uppdrag av både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten. Försvarsutbildarna finns i hela landet med 27 500 medlemmar i 23 regionala förbund och 16 rikstäckande förbund.

Här hittar du mer information om Försvarsutbildarna

Ditt åtagande

Du åtar dig att följa din utbildningsplan och genomföra de kurser som ingår samt att delta på övningar som en myndighet kan komma att bjuda in till för att upprätta hålla din kompetens inom din befattning.

Deltagande ersätts enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

För att kunna genomföra utbildningen hos Försvarsutbildarna måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation när du söker till utbildningen.

Du delar den värdegrund vi håller gemensamt med Försvarsmakten, se Försvarsmaktens värdegrund.

BEFATTNINGEN

Försvarsutbildarna söker frivilliga till förstärkningsresurs för befattning hos kommun, länsstyrelse, region eller central myndighet. I befattningen ingår att tjänstgöra som frivillig och i din roll ska du bidra till myndighetens hantering av en pågående kris. Hos myndigheterna kan dina arbetsuppgifter variera och anpassas till de behov som råder.

Arbetsuppgifter kan vara

 • Omvärldsbevakning och framtagande av lägesbilder.
 • Ta fram underlag för frågor och svar (FAQ).
 • Provtagning.
 • Övriga uppgifter inom området miljö- och hälsoskydd.

VAD KRÄVS AV DIG

 • Medlem i en frivillig försvarsorganisation, vilket du kan bli i samband med att du antas till grundutbildning.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Relevant utbildning inom miljö- och hälsoskydd.
 • Relevant yrkeslivserfarenhet inom området från kommun, länsstyrelse, region, central myndighet eller näringslivet.
 • Kompetens inom livsmedel och dricksvatten är meriterande.
 • Kompetens inom hälsoskydd är meriterande.
 • Att du är prestigelös och kan arbeta i grupp och under tidspress

UTBILDNINGSplan

Om du blir rekryterad får du en utbildningsplan som gäller för uppdraget som frivillig inom miljö och hälsoskydd. Du söker till utbildningarna om du antas och har fått din utbildningsplan.

Rekommenderade kurser, ej obligatoriska

 

Intresseanmälan

Sista dag för att lämna intresseanmälan har passerat. Förbundet Miljö och hälsa kommer under juni att göra ett urval och ta kontakt med er som skickat in en intresseanmälan.