Hälsoskydd

Hälsoskyddspersonal bidrar bland annat till att förstärka länsstyrelsers staber vid kriser genom sin kunskap i miljö- och hälsoskyddsfrågor för exempelvis livsmedelssäkerhet och hygien. Vi ger kompletterande utbildning men du ska ha grundläggande kompetens för ett avtal.

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.