CBRN-personal

Du som är intresserad av att som frivillig förstärka MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt transportsektorn med dina CBRN-kunskaper kan söka dessa funktionsutbildningar. Kurserna ger dig grundlagd förmåga att som stabsmedlem eller instruktör planlägga och genomföra verksamhet vid CBRN-hot eller beredskapshöjning i samverkan med myndigheter.

Våra Befattningar

Försvarsutbildarna/Svenska CBRN-förbundet ansvarar för att rekrytera och utbilda CBRN personal för avtal med civila myndigheter. Rekryteringsbehovet mot avtal varierar över tid, men du kan alltid anmäla ditt intresse för framtida uppdrag genom att söka till kompetenspool för specialister. CBRN förbundet ansvarar för att rekrytera och utbilda CBRN specialist, CBRN instruktör (civil), CBRN materielinstruktör och senare också CBRN övningsledare.

Här kan du läsa mer om varje befattning och dess utbildningsgång:

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.