Ett trovärdigt totalförsvar?!

Välkommen till ett intressant föredrag med paneldebatt som genomförs på First Hotel M2/Eurostop i Jönköping.

Datum: 25 oktober 2018 kl. 19:00

Inledande föredrag

Ett trovärdigt militärt försvar
Brigadgeneral Anders Carell, Kungl.Krigsvetenskapsakademien

Ett modernt civilt försvar
Förre statssekreteraren i Försvarsdepartementet Peter Lagerblad, Kungl.Krigsvetenskapsakademien

Paneldebatt med följande deltagare:

Ledamöter ur riksdagens försvarsutskott, bl.a. Allan Widman (L) och
ClasGöran Carlsson (S) samt föredragshållare enligt ovan.

Moderator

Förre försvarsområdesbefälhavaren i F län Wilhelm af Donner.

Varmt välkomna!

Abonnerad buss avgår från Stora Torget i Eksjö kl17:30 och Södra Torget i Nässjö kl 17:50.

Kaffe serveras från kl. 18.30

För information och frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.