Försvarsutbildarna Västmanland

- Det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande samtidigt som vi stärker samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser. Vi har cirka 28 000 medlemmar och består av 24 regionala förbund och 15 rikstäckande förbund med olika kompetensinriktningar.

Vår främsta uppgift är att rekrytera och utbilda frivilliga till avtal för Försvarsmaktens och delar av krisberedskapssystemets behov. Vi bedriver även omfattande ungdomsverksamhet och försvarsinformation.

Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grundläggande soldatutbildning och specialistutbildning för både hemvärnsförbandens behov och övrig insatsorganisations behov. För det senare genomföra vi exempelvis militära tolkutbildning, hälsoskyddsutbildning och utbildning för informatörer och fältartister. Syftet med utbildningen är att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden.

Den frivilliga utbildningen bedrivs även för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra centrala myndigheter samt för länsstyrelser. Utbildningen omfattar både grundläggande utbildning för de som deltar i regionala och nationella förstärkningsresurser och som utbildning av kommunikatörer, CBRN-specialister och andra frivilliga som stödjer samhället vid en kärnteknisk olycka.

För att få delta i militära utbildningen skall man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning och ha fyllt 18 år.

Ansök om medlemskap om du vill göra en insats för vårt försvar och krisberedskap.

Ungdomsverksamhet

Verksamheten syftar till att erbjuda ungdomar en seriös och meningsfull fritidssysselsättning enligt de regler som statsmakterna bestämt.
Verksamheten för ungdomar omfattar i huvudsak följande:
  • Grundkurser, fortsättningskurser och ledarskapskurser som ett startpaket för alla ungdomar.
  • Kurser och annan verksamhet har hög kvalitet och genomförs under ledning och ansvar av välutbildade och omdömesgilla ungdomsledare.
  • Ungdomarna får lära sig hur man uppträder och tar ansvar för sig själv och andra i naturen under skiftande förhållanden och årstider.
  • De får lära sig nyttiga kunskaper om sjukvård, överlevnad, ledarskap och att ta hänsyn och visa omsorg om kamrater och andra i sin omgivning.
  • Ungdomarna får information om Totalförsvaret, plikttjänstgöring och anställning inom Försvarsmakten.
Sidan publicerad/ändrad 2017-08-11 kl. 10:23 av Jan Lindam.