1. Förbundets bildande, 1914

Västmanlands FBU-förbund bildas på Västerås Slott i augusti 1914 men heter då Västmanlands Landstormsförbund. Nio föreningar bildar förbundet som efter fem års verksamhet har 1342 medlemmar.
Med ett upprop samlade Landshövding Claes Wersäll 37 personer till Västerås Slott halv tolv den 17:e augusti 1914.

Dåvarande kaptenen vid Västmanlands Regemente, L A Schenström, gav en orientering om "landstormens ställning såsom ett led i rikets försvarsväsende och för den organisation av landstormen, som inom riket hittills kommit till stånd" samt förordnade bildandet av ett landstormsförbund. Kronolänsman Esseen och Godsägare Kantzow tillfogade en varm tillstyrkan.

Och på landshövdingens fråga om huruvida det skulle bildas ett landstormsförbund i Västmanland svarade de församlade med ett gemensamt JA.

C_Wersall.jpg
En kommitté bildades för att utarbeta förslag till de första förbundsstadgarna. Den 26:e augusti 1914 lades stadgarna fram vid ett offentligt förbundssamman-träde på Västerås Slott. Förslaget godkändes men begränsade förbundet till Västmanlands län med Köping, Ramnäs, Västerås samt Sala Östra och Västra landstormsområde med de inom dessa områden befintliga landstorms-föreningar.

Den första styrelsen bestod av ordförande, landstorms-områdenas befälhavare, en av varje landstormsförening vald ledamot och ytterligare fem ledamöter.
De fem ledamöterna bildade det verkställande utskottet, VU.

Claes Wersäll var ordförande till 1918 och lämnade då över till Walter Murray, den nye landshövdingen i Västmanland.

Övriga ledamöter i 1914 års styrelse:

Ledamot_1914_12st.jpg
Ledamöter 1914 (klicka för förstoring)
Före utgången av år 1915 hade förbundet med samtliga nio föreningar sökt och vunnit anslutning till Sveriges landstormsföreningars Centralförbund, vilket bildades redan den 5:e juli 1912.

De nio föreningar som tillhörde förbundet år 1915 var följande:

  1. Filipstads landstormsförening
  2. Grythytte och Hällefors härads landstormsförening
  3. Köping-Arboga landstormsförening
  4. Lindesbergs landstormsförening
  5. Nora och Hjulsjö härads landstormsförening
  6. Norbergs landstormsförening
  7. Nya Kopparbergs härads landstormförening
  8. Ramnäs landstormsförening
  9. Västerås landstormsförening

År 1919 var det sammanlagda antalet medlemmar i förbundet 1342 personer.
Sidan publicerad/ändrad 2016-07-06 kl. 13:13 av Jan Lindam.