6. Två blir ett, och två igen, 1943-1963


Sammanslagning och delning av Upplands- och Västmanlandsförbunden

Under andra världskriget ombildades landstormsrörelsen till frivillig befälsutbildning, FBU. Men inom försvarsområdena 47 (Uppland) och 48 (Västmanland) skulle en gemensam befälhavare svara för båda områdena i fred. I Uppsala den 30 maj 1943 bildades Upplands-Västmanlands befälsutbildningsförbund och styrelsen skulle ha sitt säte i Uppsala.

FBU-verksamheten fick god vind i seglen under 50-talet, kanske särskilt i Fo 48. En av de instruktörer som utmärkte sig särskilt väl var Åke Linderoth i Köping. Linderoth ordnade bland annat kaderövningar, lägerkurser och hemorsutbildningar av hög klass. Under övningen Karmansbo-kriget 1954 lyckades Åke Linderoth få med nära 200 deltagare under en tvådagarsövning i november.

Äntligen delning
Under 50-talet gjordes flera försök att dela upp förbundet i två med Fo-gränserna som utgångspunkt. Efter många turer fram och tillbaka beslöts det på en extra årsstämma, 30 juni 1963, på Restaurang Fyris i Uppsala att Upplands-Västmanlands befälsutbildningsförbund ska delas i två fristående förbund. Några av de drivande bakom detta beslut var Bertil Gybrant, Richard Holmberg, Harry Wiederberg och Karl-Axel Ericsson.

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-07-06 kl. 13:12 av Jan Lindam.