8. Kursgården Fliken

Kursgården Fliken i Norberg
I början av 60-talet blev behovet av en gemensam samlings- och övningsanläggning mer och mer aktuellt. Förbund och föreningar letade med ljus och lykta efter en lämplig plats över hela Västmanland. Till slut föreslog Rolf Ehlin i Fagersta-Norbergsföreningen att förbundet skulle hyra en fastighet i Fliken, någon kilometer norr om Kärrgruvan, Norberg.

Omfattande renoveringsarbeten tog sin början och snart hade förbundet sin egen kursgård med fina övnings- och rekreationsmöjligheter. Efter några år ytterligare blev förbundet ägare till kursgården och man flyttade dit baracker som inreddes till bostads- och utbildningsutrymmen.
Fliken.jpg
Kursgården Fliken

Många övningar och fester har under årens lopp genomförts i Fliken. Byggnaderna har rustats och moderniserats efterhand. Men på slutet av 80-talet och i början av 90-talet började kursgården att bli en belastning för förbundet. Stora neddragningar inom försvaret gjorde att beläggningen och därmed inkomsterna minskade drastiskt.

Under en period fungerade Fliken som flyktingförläggning. Detta drog visserligen in en hel del pengar men det fanns många hål att stoppa i. Flera försök att få gården på fötter gjordes av frivilliga krafter men i mitten av 90-talet avyttrades Flikens kursgård.

Fortfarande går dock fältskyttetävlingen Engelbrektsträffen av stapeln på markerna runt Fliken.
Sidan publicerad/ändrad 2016-07-06 kl. 13:12 av Jan Lindam.