3. Kulsprutegåvan, 1915

Under senhösten 1915 tar förbundet över en insamling på 4 873:99 kronor för inköp av tolv kulsprutor till Västmanlands inskrivningsområdes landstorm. Det är Fru Forsling i Norberg, Apotekare Sjöberg och Redaktör Willhard i Köping samt Borgmästare Sörensen i Arboga som startat insamlingen något år tidigare.
Pengar kommer sedan in från flera håll bland annat Köping-Uttersbergs-Riddarhyttans järnvägsaktiebolag, Köpings Mekaniska Verkstads och Kohlsva Jernverks aktiebolag samt CFB. I december 1915 förfogar förbundet över den icke föraktliga summan 31 327:27 kronor.

Med några avdrag för administrativa kostnader ges dock 28 185:54 kronor till det Kungliga Lantförsvarsdepartementet. I ett brev från den sjunde april 1916 betygar B B E Mörcke på Kungens uppdrag: "härigenom betygas Eder Hans Maj:t Konungens synnerliga välbehag över Edert därigenom visade varma intresse för rikets försvar.".

Kulsprutegåvan1915.jpg
Kulsprutegåvan, 1915
Summan på dryga tjugoåttatusen kronor räcker dock bara till hälften av de tolv kulsprutorna så styrelsen författar 200 teckningslistor som sänds ut till företag i länet. Resultatet överträffar förbundsstyrelsens djärvaste förväntningar: 41 805 kronor! Detta innebär att alla tolv kulsprutor nu kan beställas och att det blir 11 000 kronor över till inköp av kokvagnar.

Förbundet är framsynt och förbehåller sig rätten att förvalta pengarna tills kulsprutorna är leveransklara. Då det tar hela sex år innan leveransen kan ske blir det bra med ränteintäkter.

Kokvagnar och persedlar

Insamlingarna fortsätter och tillsammans med gåvor kan förbundet den 21 december 1923 överlämna 28 kokvagnar till Kronan att användas av Västmanlands inskrivningsområdes landstorm med tillhörande föreningar.

Redan före förbundets bildande har "behjärtade kvinnor" inom länet börjat samla in persedlar samt nytillverka olika slags underkläder åt hemtrakternas landstorm. När så förbundet och föreningarna bildas blir många kvinnor medlemmar i styrelsebefattningar.

Bland de orter där landstormens beklädnad är särskilt framgångsrika är: Filipstad, Hällefors, Sikfors, Nora, Kopparberg, Lindesberg, Frövi, Köping, Norberg, Högfors, Rytterne, Strömsholm och Västerås, där den högsta ledningen utövas av Landshövdingskan Charlotte Wersäll, född Lewenhaupt.

Vid förbundsstyrelsemötet den 26:e april 1919 beslöts att samla alla de insamlade persedlarna till Västerås slott för att där sortera alltihopa. Under de kommande veckorna levererades till regementets landstormsförråd: 2 503 par strumpor, 1 589 skjortor, 1 123 kalsonger och 689 ylletröjor till ett värde av 24 797 kronor och 30 öre.

Övningsfond

År 1922 inrättas en övningsfond för att säkerställa att föreningarna kan genomföra de övningar som anses nödvändiga. På grund av de rådande kristiderna är det svårt att få donationer till fonden. Två okända givare ger dock tillsammans 20 000 kronor vilket gör att fonden ger en årlig avkastning på drygt tusen kronor.

De tusen kronorna räcker dock inte långt när den planerade utbildningen, enligt generalorder nr: 810/1923, kräver cirka åttatusen kronor per år.

Från Centralförbundet erhålls under förbundets första tio år ett sammanlagt anslag på 4 823:90 kronor men inte heller de räcker till för att täcka övningskostnaderna.
Sidan publicerad/ändrad 2016-07-06 kl. 13:13 av Jan Lindam.