Historik

Försvarsutbildarna Västmanland 20013, Västmanlands FBU-förbund bildas redan 1914 men heter då Västmanlands Landstormsförbund. Under andra världskriget ändras landstormsrörelsen till frivillig befälsutbildning och Uppland och Västmanland bildar ett gemensamt förbund. År 1963 delas förbunden och sedan första juli det året har Västmanland ett eget befälsutbildningsförbund.
Sidan publicerad/ändrad 2016-07-04 kl. 13:28 av Jan Lindam.