Resumée

 

 

100- årsjubileum och stämma hamnar i Sundsvall nästa år

   *  Nästa års förbundsstämma inom Försvarsutbildarna förläggs till Sundsvall.

   *  Försvarsutbildarna är positiva till att tillsammans med andra frivilligorganisationer  genomföra GU-F utbildning nästa år,

Det är ett par av de viktigaste besluten som fattades vid Västernorrlandsförbundets årsstämma i Borgsjö på lördagen. Värd för stämman var Västra Medelpad Försvarsutbildningsförening.

 

Nästa års förbundsstämma blir extra festlig. Under 2012 firar nämligen Svenska Försvarsutbildningsförbundets 100- årsjubileum med olika aktiviteter.

I Västernorrland högtidlighålles jubileet i samband med förbundsstämman i Sundsvall.

För det  hedersamma uppdraget att anordna  stämman i Sundsvall svarar den livaktiga organisationen Försvarskvinnor i Västernorrland.

 

Till ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och förbundssekreterare valdes Irene Jonsson.

I förbundsledningen omvaldes förbundsordförande Bo R Svensson, vice förbundsordförande Arne Engholm samt förbundsstyrelseordförande Ingvar Bergstedt.

Även förbundskassören Sven- Åke Nordlund och ordinarie ledamöterna Uno Gradin och Anders Andersson fick förnyat förtroende. Mats Westin omvaldes som suppleant i förbundsstyrelsen.

 

Text och foto Uno Gradin

 

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-09-13 kl. 10:30 av Jan Johansson.