Utbildningskonferens 11-12 jan 2013

 

Resumé Utbildningskonferens 11-12 jan 2013

Konferensen samlade 18 deltagare, i Vårsta Diakonigård i Härnösand,

varav 7 deltagare kopplade till ungdomsverksamheten, 3 gästande deltagare från Västerbotten och Norrbotten. Ulf Konradsson utbildningsledare Norr, samt representanter från några av föreningarna deltog. Under lördagen gästades konferensen av Kk Ronald Forsberg, Västernorrlandsgruppen och Rekryteringsofficer Per Brodén.

Efter en gemensam middag, öppnade Irene Jonsson konferensen och en presentation av deltagarna genomfördes,

Jan Johansson presenterade det av framtidskonferensens utsedda grupps utförda arbete. Efter genomgång av hans utmärkta presentation, se bilaga 1, så följde en diskussion, där de deltagande ungdomsrepresentanterna fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer för ”Mål och mening” med ungdomsverksamheten under 2013.

Under ungdomarnas arbete samlades övriga till en gemensam trevlig samvaro.

Lördagen startade med en kort information av Ordf. Ingvar Bergstedt, varefter Ulf Konradsson presenterade ett bildspel med mycket information gällande utbildning och möten, i närtid och framtid.

Per Brodén presenterade rekryteringsarbetet inför Military Weekend och GUF.

Kk Ronald Forsberg informerade oss om FM org. 2013, inom Västernorrlandsgruppen. Han hoppas kunna stödja vår organisation även i fortsättningen, och är positiv gällande stödet till ungdomsverksamheten, som han liksom vi övriga anser vara vår framtid.

Han såg ingen anledning att starta Hv ungdom så länge vår ungdomsverksamhet fungerar tillfredställande. Ett problem som vi kanske får känna av, är att insatscheferna på gruppen har tagits bort, vilket gör att vi får det lite besvärligare vid nyckelutlämning osv.

Arbete pågår med att anskaffa fler utbildningslokaler. (FRO s lokaler).

Konferensen avslutades med att Jens Hellström presenterade det arbete som ungdomsrepresentanterna tagit fram under fredagskvällen. Se bilaga 2.

Vice styrelseordförande tackade deltagarna för visat intresse, varefter de intogs en lunch.

Text: Irene Jonsson

Foto: Uno Gradin

130112-1

Ungdomsfunderingar

 

130112-3

Morgan och vår kamrat Görgen från Norrbotten i livlig diskussion

 

130112-4

Jens, vår nya ungdomsansvarig

 

130112-5

Sven-Åke presenterar ekonomin

 

 

Bil 1

Ungdomsverksamhet 2013 => resultat av utbkonf 11-12/1

1.       Ungdomsansvarig i Västernorrlandsförbundet,  Jens Hellström Härnösand

2.       Mål och mening med ungdomsverksamheten i Västernorrland

          Jens redovisar inom en månad, delredovisning 12/1, se hemsida

3.       Ekonomi

a)      Centrala medel 2013, 90 000:-

b)      G 23, 25 000:- + resor HvSS, busskort, förläggning  vid kurs

c)       FU Vnn, klart

d)      Instruktörsersättning vid kurs, för utbildad ungdomsledare

4.       Personlig utrustning, inget problem, beställ hos Bengt Anders G 23

    5.       Övningsmateriel, inget problem, beställ hos Bengt Anders G 23

    6.       Förrådsutrymmen

a)      Örnsköldsvik Klart

b)      Härnösand  hemställan till G 23 från föreningen

c)       Sundsvall  torde lösa sig under vintern

d)      Västra Medelpad,  klart sv hv

7.       Utbildningslokaler

a)      Övik klart

b)      Härnösand ? hemställan till G 23 från föreningen

c)       Sundsvall klart ?

d)      Västra Medelpad,  klart sv hv, sängplatser ?

7.       Utbildning

a)      Förbundskurser, förändringar på sikt

b)      GK-FK anpassas till mera upplevelseinriktad, under våren

8.       Stödinstruktörer

9.       Samövningar mellan föreningar och inom förbundet,  utvecklas

10.   Administrativt stöd

a)      Övik klart

b)      Härnösand beslut köp in en bärbar dator samt mobil till ungansv

c)       Sundsvall beslut köp in en bärbar dator till ungled

d)      Västra Medelpad klart

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-14 kl. 16:46 av Jan Johansson.