Military Weekend februari 2013

Military Weekend i vintrigt Härnösand

På fredagen den 8 februari ryckte 30 elever in vid gamla KA5 för att delta i Military Weekend arrangerat av Försvarsutbildarna Västernorrland.

Våra deltagare fick prova på att utrusta sig som soldat, marschera som en soldat, uppträda som en soldat. Under helgen fick de Försvarsmaktsinformation men också information från deltagande Frivillig organisationer och om den specifika verksamhet de tillför Försvarsmaktens olika delar. De fick prova på att bo på logement och i tält, förläggningstjänsten blev något problematisk då marken var ovanligt frusen även för Norrländska förhållande.

Under lördagen fick de möjlighet att klämma och känna på Hemvärnets och GMU’s utrustning. Något som uppskattades av alla deltagarna. De fick också möjlighet att prova på och åka Bandvagn genom Bilkårens försorg. Med hjälp av SBK (Brukshundsklubben) fick de se hur en Hundförare med hund tjänstgör inom Hemvärnet. Senare på kvällen fick de en förevisning av mörkermaterial som används av förbanden särskilt då olika typer av lysmaterial.

Under söndagen fick de bland annat prova att skjuta med AK5c och AK4b. Eftermiddagen fortsatte med en frågestund i den tillfälliga rekryteringslokalen/samlingslokalen, där fanns representanter från flera Frivilligorganisationer för att svara på frågor men även representanter för Försvarmakten/GMU.

Kursen avslutades med utdelning av kursintyg.

Kommentarerna var från positiva till mycket positiva. För de flesta var det ett bra insteg till Försvarsmakten och dess verksamhet, många kände att de visste bättre efter kursen vad det innebär att genomföra GMU eller GU-F utbildning.

Något fler än hälften av deltagarna hade eller skulle anmäla sig till kommande GMU och flertalet av de övriga funderade på att genomföra en GU-F utbildning då intresset var mer i riktning mot specialist inom Hemvärnet.

 

Kursen genomfördes med gott stöd från Västernorrlandsgruppen i Härnösand.

 

MW 19

MW 18

MW 17

MW 16

MW 15

MW 14

MW 13

MW 12

MW 11

MW 10

MW 9

MW 7

MW 6

MW 5

MW 4

MW 3

Mw 2

MW 1

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-12 kl. 14:53 av Jan Johansson.