Framtidskonferens 4-6 okt i Sollefteå

Resumé från framtidskonferensen 2013-10-04–06 på Hallstaberget i Sollefteå.

Konferensen öppnades av ordf. Ingvar Bergstedt varefter utbildn.ledare Norr Ulf Konradsson fortsatte med aktuell information.

 De olika fokusområdena listades utan inbördes prioritering.

  • Rekrytering
  • Försvarsupplysning
  • Ungdomsverksamhet
  • Avtalsuppfyllnad
  • Nya uppdraget, Sjukvård i Hemvärnet

Förbundet är på 4:e plats i landet samt 1:a plats i Norrland när det gäller rekrytering, men det gäller att göra riktad rekrytering mot våra utbildningar.

Rekryteringen skall gälla mot såväl hemvärnet, specialister samt till Försvarsmakten, GMU, CBRN, Sjukvård, Pionjär och Tolo. Samarbete bör ske med hv vilka vakanser det finns.

Det är viktigt att vi får veta vilka som genomfört GUF och vad de eleverna är intresserade av för att vi skall kunna slussa dessa vidare i sin utbildningsgång. Diskussion gjordes om att tiden mellan GUF och tjänstegrensutbildning bör förkortas. Regionala utbildningar skulle vara att exempel på detta.

Military weekend (MW) och GUF skall genomföras lika i hela landet i övrigt kan utbildningarna variera. Riktad inriktning gällande sjukvård på MW diskuterades.

Elever till MW skall vara fyllda 18 år samt vara svenska medborgare.

Viktigt för all rekrytering är att FU samarbetar med VNG och dess rekryteringstillfällen, och att informationen är rätt. Ta hjälp av avtalsorganisationerna för att få rätt information om speciella tjänstegrenar.

Försvarsupplysning är något vi behöver bli bättre på. Förbundet kan söka pengar för att genomföra speciella event för detta, men föreningarna kan arrangera informationen.

Ungdomarna fick enskilt arbeta med sina frågor, vilket de gjorde med stort engagemang och framförde idéer, synpunkter och förslag på åtgärder, t.ex. samarbetet med VNG samt deltagande i mässor och dyl. vilket redovisades under söndagen. Den skriftliga redovisningen sparades för att stämmas av vid senare tillfälle

Uno Gradin har tagit fram namn på medlemmar i Reservofficersförbundet i Västernorrland, där det kan finnas personer som kan vara passande som instruktörer i vår verksamhet.

Instruktörsregistret för Västernorrland reviderades och kommer att fyllas på med aktuella Instruktörer efter hand.

Sonja Sandberg sjukvårdsbefäl 16 Bat. redogjorde för det nya uppdraget sjukvårdare till hemvärnet, som FU har som nytt uppdrag fr.o.m. 2014 Hon beskrev hur sjukvårdsgruppen skall vara bemannad och sjukvårdarnas utbildningsgång. Hon skall delta i ett centralt möte i november och efter det komma med mer information. Hon redogjorde även för personaltillgång och brister inom Västernorrlands bataljoner.

Sekreteraren sänder ut inbjudningar till kurser osv. till föreningar och hv. Oklart hur de sedan vidarebefordras. Skärpning kanske behövs.

Under lördagskvällen avnjöts en gemensam middag, som åtföljts av enskilda aktiviteter i hotellets avdelning för spa och rekreation.

Söndagen bestod av sammanfattning/diskussion gällande det som diskuterats under fred/lörd, vilket redovisats tidigare i dokumentet.


 

Deltagare:

Ingvar Bergstedt            Förbundet

Uno Gradin                    Förbundet

Arne Engholm                Förbundet

Ulf Konradsson              FU Norr         fred/lörd

Irene Jonsson                Förbundet

Jens Hellström               Förbundet

Jan Johansson               Förbundet

Anders Vikdahl              Förbundet

Tage Helmersson           Förbundet

Bertil Edfors                  Förbundet     lörd/sönd

Britt-Inger Wiklund        Försvarskvinnor

Anders Andersson         Förbundet     lörd/sönd

Håkan Nilsson               VNG              sönd

Oscar Eriksson              Härnösand ungdom

Alexander Boman          Härnösand ungdom

Hebbe Strand                Sundsvall ungdom

Martin Helsing               Sundsvall ungdom

Tobias Viklund              Västra Medelpad ungdom

Ludvig Eriksson             Västra Medelpad ungdom

Felicia Sundström          Västra Medelpad ungdom

Elvira Löfgren                Västra Medelpad ungdom

 

Inbjudna gäster:

Peter Helsinger              16 Hv bataljonen

Sonja Sandberg             Sjv.bef 16 Hv bataljonen

Text Irene

Foto Uno

Konf 1 1

En av våra ungdomar i full aktion

Konf 3 3

Sonja och Ingvar i dialogtagen

Konf 2 2

Ingvar blir dekorerad med Guldmedalj av Arne

Sidan publicerad/ändrad 2013-10-08 kl. 12:36 av Jan Johansson.