Förbundsstämma för 2011

 

 

 

Guldregn vid förbundsstämman

Det blev guldregn vid Västernorrlands försvarsutbildningsförbunds stämma i Sundsvall lördagen den 24 mars. Sex medaljer delades ut, men den finaste medaljen får vår kassör Sven-Åke Nordlund vänta ett tag på.

Sven-Åke har nämligen tilldelats centralförbundets finaste utmärkelse, medaljen i guld, och den delas ut i juni i samband med årets riksstämma och Svenska försvarsutbildningsförbundets högtidliga firande av 100- årsjubileet.

Däremot fick vår nuvarande web- master och tidigare förbundssekreterare Jan Johansson vid stämman ta emot en nästan lika fin utmärkelse, nämligen Svenska försvarsutbildningsförbundets medalj i silver.

Utdelningen av medaljerna blev speciellt högtidlig eftersom det var landshövding Bo Källstrand som svarade för den delen av programmet. Källstrand höll också ett uppskattat inledande tal där han bland annat betonade hur värdefull frivilligrörelsen är för Västernorrland.

Förbundets silvermedalj delades ut till Ingvar Bergstedt, Britt-Inger Wiklund, Nina Åkerstedt, Tina Forsberg och Gunilla Wahlén.

24 medlemmar som avverkat 100 utbildningstimmar eller mer under fjolåret belönades med stipendier på vardera 600 kronor. I styrelsen belönades Anders Andersson, Jan Johansson, Tage Helmersson och Uno Gradin med stipendier på vardera 1.500 kronor.

Vid förbundsstämman nyvaldes Sven-Olof Olofsson till ordinarie ledamot i styrelsen. Sven-Olof får en viktig roll i organisationen. Han kommer nämligen att fungera som utbildningsledare. Sven-Olof efterträder Christian Nordensson som avgått på grund av bristande tid.

 I övrigt blev det i stort sett omval över hela linjen, med undantag för härnösandsföreningens sekreterare, Birger Bylund, som invaldes i styrelsen som ersättare.

Av årsredovissningen framgår det att förbundets glädjande nog har fått 151 nya medlemmar. Totalt är medlemsantalet nu 859, en ökning med några tiotal jämfört med 2010.

Även utbildningstiden har ökat med knappt 100 timmar till 10500 timmar. Ungdomsutbildningen har ökad ännu mer, med drygt 700 timmar till 5700 utbildningstimmar. Den livaktiga ungdomsavdelningen i Härnösand har genomfört huvuddelen av den redovisade tiden för ungdomsutbildning.

Text och foto Uno Gradin

 

Glada medaljörer, Britt-Inger, Nina och Jan

Landshövdingen hedrar medaljörer, Gunilla, Britt-Inger, Nina och Jan

 Del av stipendiater, Jens, Nicklas, Alexander och Uno

Vår landshövding Bo Källstrand som inledningstalade vid stämman

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-03-26 kl. 07:32 av Jan Johansson.