Utbildningskonferens 13-14 januari

 

Söråkers Herrgård

Konferensen inleddes på fredagskvällen med en gemensam middag. Ingvar Bergstedt inledde därefter konferensen med att bl.a. förevisa hur målbilden har förändrats i snabb takt över tiden. Han presenterade gruppgifter inför lördagen där, Central. Regional och Lokal utbildning skulle diskuteras.

Ulf Konradsson fortsatte med att informera om firandet av Riksförbundets 100 års jubileum, vilka profilprodukter som tagits fram osv. Han informerade också om utbildningsläget inför 2012-2013. En rekryteringsmässa skall äga rum i samarbete med Arbetsförmedlingen på Tonhallen i Sundsvall den 21 mars 2012. Efter det hölls en stunds trevlig samvaro.

Lördagen inleddes med att gästande Kk Ronald Forsberg höll en information om G 23 verksamhet, samt berörde även han utbildningsmöjligheter, rekrytering samt fokus på målbilden.

Därefter började arbetet med de gruppuppgifter deltagarna fått från fredagen.

Grupperna diskuterade de olika frågorna och vad gäller 2012 så mynnade det ut i en omarbetad verksamhetsöversikt som bifogas.

2 ungdomsledare samt en ungdom bildade en egen grupp, som behandlade spec ungdomsutbildning.

Tommy Bolmé från Västerbotten avslutade med att informera om verksamheten i Västerbotten samt betonade vikten av medlemsnyttan.

 

 Vid pennan

Irene Jonsson

Sidan publicerad/ändrad 2012-01-18 kl. 09:24 av Jan Johansson.