Framtidskonferens 121005-07

Resumé Framtidskonferens 2012-10-05-07 på Nipanhotellet i Sollefteå

Fredag

Förbundsordförande, Bo R Svensson öppnade konferensen som samlat ett tjugotal deltagare från förbundsstyrelsen samt representanter från föreningar.

Utbildningsledare Norr, Ulf Konradsson talade om utbildningar, nuvarande och i framtiden och såg positivt på den utbildning som vi lyckats genomföra i förbundet. Vi uppmanades att se positivt på att vi får medel för ökat kursutbud.

Vi uppmanades att kraftsamla inför GUF och Military Weekend samt att inrikta oss på den smala gruppen av f.d. officerare som är bra att anlita som instruktörer i verksamheten.

Lördag

Styrelseordföranden, Ingvar Bergstedt talade om förändringar och framtiden.

Förmiddagen ägnades åt ungdomsverksamheten.

En av ungdomarna, Tim Löv Härnösands ungdomsavdelning presenterade sin version av hur ungdomsverksamheten i Västernorrland kan förändras, varpå en diskussion följde.

Ungdomarna bildade en grupp för att komma med förslag.

Efter lunchen presenterade Håkan Staaf delar av framtidsversionen som fasställts av Riksstämman och om hur vi skall förverkliga detta, samt Överstyrelsen Anvisningar för 2013-2014. Deltagarna indelades i grupper och fick arbeta med grupparbeten.

Hur skall vi förverkliga vår vision och verksamhetsidé?

Kort sikt (nu)

  • Längre sikt (3 år)

 Många kloka åsikter arbetades fram t.ex.

  • Anpassa rekryteringsarbetet efter hur samhället ser ut idag
  • Inventera vilka utbildningar frivorg, hv/civila samhället vill ha
  • Föryngring
  • Kvalité
  • Utveckling av mediakontakter
  • Ökad synlighet hos politiker, förband och media

Lördagen avslutades med en arrangerad trekamp samt gemensam middag.

Söndag

Ett gemensamt utarbetande av Välkomstbrev till nya medlemmar, samt Kursinbjudansblankett.

Vår eminenta Webbmaster gav oss en nogsam genomgång av Hemsidorna, både förbundets och föreningarnas. Förbundets hemsida upparbetas kontinuerligt, föreningarnas sidor är dålig upparbetade.

Vi diskuterade också Facebook.

Presentation och försök till fasställande av verksamhetsöversikten för 2012 och 2013 gjordes.

Instruktörsbehovet i förbundet diskuterades också.

Ungdomarna presenterade utfallet av vad de kommit fram till under sin överläggning under lördagen, och där fick styrelsen en del att ta tag i.

Förbundsordföranden, Bo R Svensson tackade deltagarna för en givande konferens.

Därefter samlades styrelsen till ett styrelsemöte.

Nedtecknat av

Irene Jonsson

Förbundssekreterare

 

AG ungled, fick uppgiften att arbeta med problemen inom vår ungdomsverksamhet och redovisa vid nästa möte.

 

Bild0175 - Kopia

Några grundbultar i ungdomsdialogen

IMG_0151

Djupa funderingar

IMG_0157

Vår ordförande, mycket koncentrerad

IMG_0153

Samlade män

IMG_0145

Nu vet vi vad Håkan har i huvet

IMG_0141

Britt Inger, Försvarskvinnors representant

IMG_0156

Utan vår förbundssekreterare Irene blir det nog marigt

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-10-10 kl. 17:11 av Jan Johansson.