Framtidskonferens

 

 

Anteckningar Konferens 2010-10-01—03 i Bispgården

Ingvar inledde med att visa vad som står skrivet på Centrala Förbundets hemsida ang rekry-tering, varpå en stund av diskussion och reflektion följde.

Mats redogjorde med tal och bilder om en rekryteringsplan som han och Per Brodén utarbe-tat. Västerbottens koncept Försvarsmaktsungdom berördes. Alla var tämligen överens om att det behövdes nya grepp. Kanske skulle det behövas en ny inriktning som även riktas till civila behov.

Vi diskuterade begreppet försvarsmaktsungdom, som skall bestå av ungdomar ur flera frivil-ligorganisationer. (Västerbotten arbetar efter det konceptet.)

Konceptet går ut på att vi fram till 18 årsålder sköter rekrytering och utbildning av (försvars-ungdom). Efter 18 år tar förbanden över, i den mån det är aktuellt.

Harald Svensson visade Västerbottens organisationsplan ”Försvarsmaktsungdom”. Lars Nordin tar med sig tanken och utvecklar den på G23. Vi ser fram emot att få någon form av hjälp och styrning.

Lars Nordin informerade om försvarets kommande uppgifter, G23 skall beakta vårt deltagande som en utbildningsresurs vid genomförande av SÖB/KFÖ/SÖF/(KU)

 

Saker som lyftes upp

Ingvar framförde önskemål från utbildningsgruppen ang styrning och inriktning av utbild-ningar.

Förutom stöd till förbanden bör vi inrikta oss på utbildningar till våra medlemmar.

Hur får vi föreningarna att skicka deltagare till våra konferenser?

Bredare utskick, samt ev annat upplägg, kortare konferenser

Hur får vi föreningarna att genomföra medlemsaktiviteter?

Förslag framkom att någon ur föreningsstyrelsen kunde besöka föreningarna

för att tydliggöra nyttan av aktiviteter för att behålla medlemmarna i föreningarna.

Vilka utbildningar kan vi samköra med andra förbund.?

Det bör vara genomförbart åtminstone när utbildningsorten ligger nära ett annat förbund

 

Ingvar i planeringsarbetet

 

Irene och Arne har lyckats lösa problemet

 

Arne är fast övertygad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår framtida utbildningsstruktur

 

 

 

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-01-18 kl. 09:51 av Jan Johansson.