Försvarsforum 2016

IMG_1087 (1)

Foto: Uno Gradin

Ett 40-tal försvarsintresserade deltog vid seminariet med Försvars forum i Sundsvall.
 

IMG_1093 (1)

Foto: Uno Gradin

De båda talarna vid Försvars forum, Peter Lagerblad närmast kameran och Björn Körlof.

 

Hur ska Sverige försvaras?

 
Destabilisering, cyberattacker och psykologisk krigföring. Det var några av de spännande ämnena vid ett seminarium som arrangerades av Försvarets
 
forum och Försvarsutbildarna i Västernorrland i Sundsvall i slutet av oktober. Det grå kriget och vår civila beredskap” var ämnet för dagens sammankomst.
 
Förmedlare av informationen var två mycket kvalificerade medlemmar i Kungliga krigsvetenskapsakademien, före detta statssekreteraren Peter Lagerblad och före detta generaldirektören Björn Körlof. Moderator var Sundsvalls tidnings förre chefredaktör, Kjell Carnbro.
 
Ett 40-tal försvarsintresserade hade letat sig till Fälldinsalen i Mittuniversitetet för att få veta mer om både det militära och civila försvaret i dagens Sverige och vår omvärld.
 
 
 
- Det grå kriget är redan nu en realitet, konstaterade Peter Lagerblad. Det drabbar vårt samhälle utan att för den skull leda till militära angrepp. Frågan är
hur Sverige ska försvaras mot de nya hoten, terrorism, cyberangrepp och olika påverkansoperationer. Björn Körloff ägnade en stor del av sin tid i talarstolen åt att diskutera hur vi kan möta påverkansoperationer, hur civilbefolkningen kan skyddas och hur vi kan stödja det militära försvaret. Han inledde med att ifrågasätta om vi har något civilt försvar i dagens Sverige.
 
 

Nytt civilförsvar?

 
- Vi måste bygga upp ett nytt civilt försvar med hänsyn till de nya omfattande hoten mot vårt samhälle, påpekade Körlof.
 
- Det finns inte längre några beredskapslager av till exempel livsmedel och många andra varor och förnödenheter som behövs i ett krisläge. Butikerna har
 
inte längre några lager utöver det som finns på hyllorna och i distributionsbilarna. Drivmedel och elförsörjningen är andra akilleshälar.
 
- Inom folkrätten finns det inga regler som kan åberopas vid integritets- och suveränitetshot. Hur ska vi till exempel möta ett hybridhot? ifrågasatte talaren.
 
Körlof pläderade också slutligen för att återinföra beredskapspoliserna och införa regionala räddningsstyrkor.
 
 
Uno Gradin
 
 
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-30 kl. 10:25 av Stephanie Westerlund.