Loga Ungdom Örnsköldsvik nätet

 

Info till Föräldrarna

 

Verksamheten i Örnsköldsvik
Just nu har vi 4 stycken ungdomsledare som tillsammans med några hjälpinstruktörer håller i övningarna. Alla ungdomsledare är utbildade ungdomsledare och har militära erfarenheter som t.ex. värnplikt, utlandstjänst, hemvärnet och NSS.

Vi genomför vår verksamhet efter Försvarsmaktens och Försvarsutbildarnas stadgar och riktlinjer som bl.a. innefattar:

·         Att utbildningen skall vara inriktad mot FM (Försvarsmakten) och visa vad FM står för

·         Att ungdomarna ska lära sig att respektera andras åsikter och kunna arbeta i sammansatta grupper

·         Att utbildningen ska vara rolig, intressant och ge kunskaper som kan vara till hjälp i det civila

·         Att utbildningen ska bedrivas ute i terrängen och vara fältmässig, undantagsvis den information och övningar som kräver lektionssalar

·         Vi tolererar ingen diskriminering, rasism eller trakasserier

·         Vi utbildar INTE i strid eller stridsteknik. Den utbildningen får man utav FM när man gör GMU eller GSU.

Övningsinnehåll
Vi erbjuder våra medlemmar en meningsfull fritidssysselsättnings som innefattar bl.a.:

Sjukvårdstjänst Ungdomar ges utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Detta ger dem goda möjligheter att kunna hjälpa till om en olycka sker inom t ex vår verksamhet, i skolan eller i hemmet.

Förläggningstjänst Omfattar allt från att sova under bar himmel, till skärmskydd och fullt utbyggda förläggningar med tält, hygienanordningar etc.

Excersis Att kunna stå och gå enskilt och tillsammans, att kunna bära sin uniform korrekt är viktigt. Utöver personlig färdighet utbildas även ungdomarna i att leda varandra (t ex vid förflyttningar).

Vapentjänst Ungdomarna får en grundläggande utbildning på gevär 22 long. Det vi använder går att jämföra med ett skidskyttegevär. Skyttet som bedrivs är jämförbart med sportskytte och skall inte förknippas med militärt skytte. Då ungdomarna har fyllt 17 år och klarat utbildningen på gevär kan de få skjuta automatvapen.

Överlevnad Utbildningen omfattar ätbara växter, hur kroppen reagerar på brist på mat och vatten, hur man håller sig varm, torr och ren m.m.

Ledarskap För alla medlemmar i vår ungdomsverksamhet erbjuds många tillfällen att få leda sina kamrater. För något äldre ungdomar sker även utbildning i ledarskapets grunder. De äldre får ofta gå som gruppchefer med ansvar för att gruppen löser sin uppgift och att personalen mår bra.

Eftersom vi är verksamma i norrland så bedriver vi verksamhet året runt. I sommarvärme som i vinter kyla. I skog och på berg. Terrängen gör det möjligt att göra varierade svårigheter på övningarna och i olika miljöer.
Utbildningen bedrivs i 4 olika steg där svårighetsnivån ökar med varje steg. Första steget är Grundkurs (GK) som följs av Fortsättningskurs (FK), Ledarskapskurs 1 och 2 (LK1& LK2).

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-04-04 kl. 14:43 av Jan Johansson.