Styrelsen 2017

Föreningens Ordförande.                        Uno Gradin               uno.gradin@telia.com

Föreningsstyrelsens Ordförande.             Hans Wiklander         hasse@invest.se
Föreningens Sekreterare.                       Sonja Hedenberg       sonja.hedenberg@harnosand.se
Föreningens Kassör.                               Birgitta Edin              birgedin@gmail.com

Styrelseledamot.                                   Cattis Nilsson             Ungdomsansvarig
Styrelseledamot.                                   Peo Hansson              Webmaster
Styrelseledamot.                                   Uno Gradin

Ersättare.                                             Lars Vikberg              lars.wikberg@harnosand.se
Ersättare.                                             Vakant                          
Ersättare.                                             Daniel Ågren             dizzeli@hotmail.com

Revisor.                                                Tage Helmersson
Ersättare.                                             Ingela Olsson


Representant till Förbundsstämman:
Ordinarie.                                             Hasse Wiklander, Sonja Hedenberg.
Ersättare.                                             Birger Bylund, Marina Norberg.

Arbetsutskott (AU).                                
                                                           Föreningstyrelsens Ordförande
                                                           Föreningens Sekreterare
                                                           Föreningens Kassör
                                                          

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-05 kl. 13:21 av Per-Olof Hansson.