Instruktörskompetens

Vi söker instruktörer som vill stötta verksamheten i vår förening.

Fyll i nedan vad du har för kompetens och inom vilka områden du får utbilda.

* = obligatorisk uppgift

Personuppgifter
För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *

Militär grad *
Förbandstillhörighet *

Mina instruktörskompetenser

Taktik

MarkstridVapentjänst

Skjutinstruktör

UnderstödLuftvärnstjänst

Skyddstjänst CBRN (Chemical, Biological, Radioactive & Nuclear)

Lednings- och stabstjänst
Sambandstjänst

Fältarbetstjänst

Underhållstjänst

Personaltjänst

Fältpost

Informationstjänst


Psykologiska operationer

Internationell tjänst


Överlevnadsinstruktör

Ungdomsinstruktör

Funktionärsutbildning


Försvarsinformation

 
Sidan publicerad/ändrad 2014-11-13 kl. 12:35 av Per-Olof Hansson.