Härnösand äldst i landet

Försvarsutbildarna i Härnösand äldst i landet

 

Härnösands försvarsutbildningsförening är äldst bland

landets samtliga försvarsutbildningsföreningar.

Föreningen bildades redan 1907 och hette

Härnösands landstormsklubb.

 

Bildandet skedde den 27 augusti 1907. Namnet

ändrades 1913 till Härnösands landstormsförening.

Landstormen avskaffades 1947 i samband med

att hemvärnet organiserades.

Redan då fanns både vilja och engagemang att göra

en insats för att försvara fäderneslandet.

Denna tradition lever vidare ända in i våra dagar.

 

Föreningen verkade under många år i Härnösand under namnet

Härnösands befälsutbildnings förening och senare Härnösands FBU- förening.

(FBU = Frivillig befälsutbildning).

 

Under glansåren hade föreningen en bra bit över 300 vuxna medlemmar samt en livaktig

ungdomsverksamhet som bedrevs under namnet UKA 5 och fick stöd från regementet i

form av både instruktörer, lån av lokaler och materiel samt ett visst ekonomiskt bistånd.

Även den vuxna avdelningens medlemmar anlitades som instruktörer i den livliga

ungdomsavdelningen som även hade verksamhet sommartid med läger på Vägnö, med

bland annat segling, rodd, sjömanskap, skytte, orientering och information om vad en

framtid som yrkesbefäl inom försvaret kunde erbjuda.

 

2005 bytte föreningen namn till Försvarsutbildarna i Härnösand vilket skedde i samband

med att centralorganisationen CFB ( Centralförbundet för frivillig befälsutbildning )

ändrade namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Försvarsutbildarna i Härnösand bedriver fortfarande en omfattande verksamhet främst

inom ungdomsutbildningen. Föreningen har idag drygt 130 medlemmar.

Ett 30- tal av dessa är ungdomar.

Sidan publicerad/ändrad 2014-06-14 kl. 02:19 av Per-Olof Hansson.