Verksamhetsåret 2016

Protokoll årsstämma 2016

 

Försvarskvinnor planerar en kurs i Anknytningsteori under okt månad 2016
Utifrån det syfte som Försvarskvinnor har med att erbjuda utbildningar och
föreläsningar inom kommunikation, psykologi, livsåskådning, ledarskap och
stress- och krishantering,
erbjuder föreningen utbildning i anknytningsteori och affektteori.
Den anknytning som sker när vi människor är små, lägger en grund för hur vi
interagerar och kommunicerar med andra människor som vuxna

Inbjudan kommer senare.

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-18 kl. 21:07 av Stephanie Westerlund.