111022-23 SDI, Sundsvall

 

Inbjudan

Försvarskvinnor i Västernorrland genomförde helgen 22-23 oktober en kurs i SDI.

SDI -Strength Deployment Inventory är ett kartläggningsinstrument för att hjälpa människor att upptäcka egenskaper och potentialen i sina relationssätt.

SDI handlar om möjligheten att uppnå större förståelse för bl a

        vad motiverar dig att bete dig som du gör

        vad som kan orsaka inre konflikter hos dig

        självkänsla, självförtroende, självsäkerhet och självaktning

        möjligheten att ge effektiv feedback grundad på mottagarens motivation

        hur olika du tar emot feedback

 

SDI utvärderar inte resultatet och gör ingen kritisk bedömning

Vår kursledare Nina Åkerstedt var som några av deltagarnas utvärdering uttryckte det ”helt suverän, går inte att ge henne något annat än toppbetyg – finns inte ord för hennes professionalitet”.

Nina lotsade oss igenom kartläggningen av de värderingar som motiverar oss.

Dessa två dagar gav oss en ökad självinsikt och vi fick ett bra instrument för att använda våra starka sidor för att förbättra relationerna till andra människor.

Det var ett mycket stort intresse för kursen och alla fick tyvärr inte plats och därför har vi redan fått klart att denna kurs kommer att gå också nästa år.

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-10-30 kl. 10:53 av Jan Johansson.