111006 Försvarsinformation, Härnösand

 

Inbjudan

På torsdagskväll hade Försvarskvinnor i Västernorrland inbjudit till en information med frågan

FÅR VÅRA UTLANDSSOLDATER DET STÖD DE BEHÖVER?

Allan Widman   riksdagsledamot / ledamot i Försvarsutskottet berättade som sitt uppdrag att utforma ett förslag till en samlad och trovärdig svensk veteranpolitik, d v s hur ansvaret för personalen och dess anhöriga före och efter internationella insatser bör vara utformad. En ny lagstiftning trädde ikraft den 1 januari 2011 och Allan Widman berättade om hur stödet till soldater och anhöriga utvecklats

Det var mycket intressant men samtidigt oroande att Sverige ligger långt efter andra länder i sitt omhändertagande av soldater i utlandstjänstgöring. Norge och Danmark har ett mycket mer omfattande omhändertagande av sina utlandssoldater.

Många länder har också veteranministrar. Vi får hoppas att våra politiker likt Allan Widman ser behovet av en tydlig lag för de kvinnor och män som åker utomlands och arbetar för en bättre värld.

På bilden syns Försvarskvinnors ordförande riksdagsledamot Eva Sonidsson och Allan Widman.

Sidan publicerad/ändrad 2012-10-30 kl. 10:53 av Jan Johansson.