090906 Vår första kurs

 
 

 Livlig verksamhet inom Försvarskvinnor i Västernorrland.

Försvarskvinnor1 1.jpg
Försvarskvinnors ordförande, riksdagsledamoten Gunilla Wahlén disksuterar stresshantering med kursdeltagarna Britt- Inger Wiklund och Irene Jonsson.
 
Krishantering 1 och 2, 090906, 090927
Försvarskvinnor i Västernorrland har fått en flygande start.
Efter bara ett drygt års verksamhet har organisationen en livlig verksamhet och snabbt ökande medlemsantal. Medlemsmatrikeln upptar nu drygt 30 både kvinnor och några män, organisatoriskt tillhör den nybildade föreningen Försvarsutbildarna i Västernorrland.
I början av september anordnades det första seminariet. Ämnesområdena var bland annat stress, vad som händer i kroppen vid stress samt krishantering.
I slutet av månaden följer som en andra del bland annat grunder i socialpsykologi, gruppdynamik, feedback och ledarskap.
I våras besökte Försvarskvinnorna bland annat Myndigheten för säkerhet och beredskap.
En rad aktiviteter är inplanerade under resten av året och under 2010.

Kunnig och entusiasmerande ledare under båda seminarierna är Nina Åkerstedt.
Till vardags är Nina lärare vid vuxenutbildningen i Sundsvall inom bland annat psykologi och psykiatri. Hon arbetar även vid Hemvärnets stridsskola, HVSS och med UGL(Utveckling av grupp och ledare) samt Utvecklande ledarskap (UL
).
 
Nina3 3.jpg
Föreläsare vid det första seminariet som arrangerades av Försvarskvinnor i Västernorrland var Nina Åkerstedt
 
Reptilhjärna
- Vi har fortfarande en reptilhjärna, konstaterar Nina. Människan är ett flockdjur och när vi ska göra något utan stöd av andra säger hjärnan att nu lämnar vi flocken och då kan vi känna oss stressade. Ett exempel på det som kan kännas stressande för många är att tala inför en grupp.


Överlevnadsmekanism
- Stress uppstår när det råder obalans mellan förmåga och krav, fortsatte Nina Åkerstedt. Kraven kan vara både inbillade och verkliga. Stress behöver inte vara något negativt. Det är en programmerad överlevnadsmekanism och den som är stressad är mer skärpt och presterar oftast bättre.


Tunnelseende
Föreläsaren berörde också en del skillnader mellan män och kvinnor.
- Kvinnor vill planera mera. Män däremot är benägna att ”ta en dag i taget”.
- Även är det gäller synförmågan är vi annorlunda. Kvinnor har fler tappar i ögats näthinna vilket ger ett bredare synfält. Män har däremot ett slags tunnelseende som man tror härrör från stenåldern då det gällde att kunna upptäcka och fokusera på byten långt bort för att bli en duktig jägare.
Seminariet inleddes av Försvarskvinnornas ordförande, riksdagsledamoten Gunilla Wahlén, Sundsvall.


Försvarskvinnor 2 2.jpg
Även män är välkomna till Försvarskvinnornas aktiviteter.Vid seminariet i Sundsvall deltog tre män och 16 kvinnor, från vänster Erika Sundberg, Eric Zwedenberg och Markus Hedlund.

 

Uno Gradin
Text och foto

Sidan publicerad/ändrad 2012-10-30 kl. 10:51 av Jan Johansson.