2014

Gruppdynamik och ledarskap 140315

På lördag genomförde Försvarskvinnor i Västernorrland kursen Gruppdynamik och ledarskap som är den tredje delutbildningen i Steg 1 i den utbildningsstege föreningen i tagit fram. Utbildningsseriern har totalt tre steg.

Ett tjugofemtal deltagare – män och kvinnor från Västernorrland och Västerbotten – fick lära sig Grunder i socialpsykologi; definitioner, individen i grupp, gruppdynamik, feedback och ledarskap.

Vår kursledare Klas Göran Holmqvist lotsade deltagarna genom Gruppens klimat i fem karaktärer och fyra faser. Deltagarna arbetade under dagen med grupparbeten och särgruppredovisningar samt FIRO, whelan. Mycket positiva omdömen från gruppen t ex fick bättre möjligheter att förstå hur gruppen fungerar, goda kunskaper samt förmågan att lära ut engagerat samt att Klas Göran blandade föreläsning med gruppövningar på ett bra sätt, aktivt deltagande är givande.

 

Kv 1

Sidan publicerad/ändrad 2015-02-01 kl. 18:13 av Åsa Nyberg.