121027-28 Samtalsledarutb

1

Utbildning av samtalsledare vid avlastningssamtal

Försvarskvinnor i Västernorrland genomförde under en helg i oktober, en kurs för blivande samtalsledare vid avlastningssamtal.
Målet för utbildningen var att deltagarna skulle få grundläggande färdighet i att kunna genomföra ett avlastningssamtal på individnivå, samt ha en förståelse för hur ett samtal läggs upp på gruppnivå.
Handledare var Nina Åkerstedt och Klas-Göran Holmqvist.
Kursen förutsatte att deltagarna hade någon form av förkunskap i stress- och krishantering även om lördagen började med en snabb repetition av stressymtom och krisens faser. Därefter lades fokus på samtalsledarens roll och personlighet innan handledarna gick över till att presentera avlastningssamtalets teknik. Huvuddelen av kursen ägnades, som sig bör, åt praktisk övning som varvades med metodikdiskussioner.

IMG_3665 liten

Sidan publicerad/ändrad 2012-10-31 kl. 20:16 av Jan Johansson.