Försvarskvinnor loga mellan

 

 

 

Försvarskvinnor i Västernorrland besökte försvarsministern

Den 30 November besökte representanter för föreningen Försvarskvinnor i Västernorrland försvarsminister Peter Hultqvist. Föreningen är del av Försvarsutbildarna och frivilligförsvaret.

 

Representanter för Försvarskvinnor i Västernorrland informerade försvarsministern om sin verksamhet inom frivilligförsvaret.

 

Försvarskvinnor i Västernorrland genomför utbildningar i gruppdynamik och av samtalsledare för debriefing och återhämtningssamtal. Målet är att utbilda samtalsledare som kan vara ett stöd i återhämtningsprocessen för personer som utsatts för psykisk påfrestning samt stärka den sociala tryggheten.

 

Under besöket hos försvarsministern talade de inbjudna representanterna bland annat om det viktiga stöd till försvaret som de frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med bland annat med utbilda frivilliga för Försvarsmaktens behov, samt med ungdomsverksamhet och försvarsinformation.

 

Västernorrlands försvarsutbildningsförbund firar i år sitt 100-årsjubileum och just i Västernorrland finns några av de äldsta försvarsutbildningsföreningarna i landet. I hela landet har Försvarsutbildarna cirka 27 000 medlemmar och består av 23 regionala förbund.

 

IMG_4755

Foto: Per Sandrström/Regeringskansliet

Försvarskvinnor i Västernorrland har tagit fram en utbildningsstege i tre steg:


                                                  STEG 3
                                                 
Samtalsledare vid avlastningssamtal
                             STEG 2
                            
SDI – Strengths Deployment Inventory
STEG 1
Stress- och krishantering
Kommunikationsprocesser
Gruppdynamik och ledarskap
 

Hösten 2015 genomfördes Steg 2, tvådagarsutbildningen SDI, under ledning av Nina Åkerstedt. Information om kommande utbildningar publiceras när planen för verksamhetsåret är fastställd.

KOMMANDE


Kurserna i Steg 1 kan genomföras i valfri ordning och omfattar en dag vardera.
För genomförande av kursen i Steg 2 (två dagar) bör alla kurser i Steg 1 vara genomförda.
För genomförande av kursen i Steg 3 (två dagar) bör Steg 2, SDI, vara genomförd.

Sidan publicerad/ändrad 2017-10-05 kl. 09:50 av Stephanie Westerlund.