Kursanmälan, Västernorrland

I rutan "övrigt" skall Du fylla i hela Ditt bankkontonummer, så får Du ersättning för Dina eventuella utlägg så snart som möjligt.  Om Du är matallergiker så meddela det.                                 

* = obligatorisk uppgift

Kurs/aktivitet *
Ev. kursnummer

Personuppgifter
För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *

Medlemskap i Försvarsutbildarna
Jag tillhör förening    
Jag är ej medlem i förening inom Försvarsutbildarna,
men jag vill bli!
Denna kursanmälan är även min medlemsansökan!

Annat medlemskap
Jag är medlem i annan frivillig försvarsorganisation,
nämligen:

 
Sidan publicerad/ändrad 2015-05-27 kl. 14:09 av Anna Karlsson.