Utbildning

Försvarsutbildarna organiserar och genomför utbildning utifrån medlemmarnas behov och/eller utifrån uppdrag som Försvarsmakten eller annan uppdragsgivare ställt.

Utbildningsverksamheten är uppdelad i:
Central utbildning
Regional utbildning
Lokal utbildning
Västerbottens försvarsutbildningsförbunds militära utbildningsverksamheten sker på uppdrag av, eller i nära samverkan med Västerbottensgruppen. All utbildning och militär verksamhet är härvid kvalitetssäkrad och genomförs med fastställda kursplaner och kompetenta instruktörer.
 

Västerbottensgruppen - en del av Norrbottens regemente, I 19
Västerbottensgruppens huvuduppgift är att:

  • utbilda hemvärnsförbanden i Västerbotten.
  • stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet.
 
 
Sidan publicerad/ändrad 2013-02-09 kl. 23:54 av Rickard Eklund.