Förbundsledning

Styrelsen är indelad i tre kommittéer:
MK - marknadsföring, information och försvarsupplysning
RK - rekrytering
UtbK - utbildning, samverkan och skytte
UngdK - ungdomsverksamhet

Förbundsledning, styrelse och förtroendevalda

KG Abramsson

Förbundsordförande

Max Adolfsson

Vice förbundsordförande

Bernt-Åke Nensén

Styrelseordförande, AU, FOS

Sven-David Sörensen

Vice styrelseordförande, AU, sammankallande UtbK, UngdK, FOS, webb

Rickard Eklund

Förbundsekretare, AU, UtbK, webb-frågor

Ulf Konradsson

Förbundskassör, AU, Utbildningsledare ungd, sammankallande UngdK

Harald Svensson

Ledamot, Pressansvarig, Sammankallande RK, webb

Anna Therese Wiskär

Ledamot, Utbildningsledare ungd, sammankallande UngdK

Inge-Bo Asplund

Ledamot, RK, ansvarig internationella kontakter

Robert Lindgren

Ledamot, UtbK

Kristina Ulvkrona

Ersättare, UtbK, RK, Sjv-frågor

Lennart Östlund

Ersättare, UngdK

Anders Persson

Ersättare, UtbK, RK

Hans Öhlund

Valberedning, (sammankallande)

Lars-Olof Sandström

Valberedning

L-G Sandgren

Valberedning

Jens Lundgren

Revisor

Staffan Lundgren

Revisor

Stefan Ericsson

Revisorsuppleant

Leif Alperud

Revisorsuppleant

Tjänsteman

 

Ulf Konradsson

Regional utbildningsledare

Medaljutskottet

 

Bernt-Åke Nensén

Sammankallande

Ulf Konradsson

 

Adjungerade

 

 

 

 

 

 
Sidan publicerad/ändrad 2016-04-17 kl. 11:02 av Rickard Eklund.