Verksamhet

7.jpg

Verksamhetens syfte

Vår verksamhet är samordnad med övriga Försvarsmaktens ungdomsverksamhet. Den leds av respektive utbildningsgrupp, i vårt fall Västerbottensgruppen. Den omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Den vänder sig till såväl pojkar som flickor. Även ungdomar som bor i Sverige men inte är svenska medborgare får vara med i vår verksamhet. Syftet är att ge ungdomar en meningsfull fritid med hög kvalitet där de ges möjlighet att lära sig ta ansvar för sig själva och andra i naturen under varierande omständigheter, samt ges möjlighet att inhämta nyttiga kunskaper.

Ungdomsledarna har gått specialkurser och har gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Utbildning
Huvudelen av vår verksamhet är utbildning under militära former. Nedan följer en kort beskrivning av en del av det vi håller på med.

Sjukvårdstjänst
Ungdomar ges utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Detta ger dem goda möjligheter att kunna hjälpa till om en olycka sker inom t ex vår verksamhet, i skolan eller i hemmet.

Förläggningstjänst
Omfattar allt från att sova under bar himmel, till skärmskydd och fullt utbyggda förläggningar med tält, hygienanordningar etc.

Excersis
Att kunna stå och gå enskilt och tillsammans, att kunna bära sin uniform korrekt är viktigt. Utöver personlig färdighet utbildas även eleverna i att leda varandra (t ex vid förflyttningar).

Vapentjänst
Ungdomarna får en grundläggande utbildning på gevär. Det vi använder går att jämföra med ett skidskyttegevär (och har samma kaliber). Skyttet som bedrivs är jämförbart med sportskytte och skall inte inte förknippas med militärt skytte. Då eleverna har fyllt 17 år och klarat utbildningen på gevär kan de få skjuta automatvapen.

Överlevnad
Utbildningen omfattar ätbara växter, hur kroppen reagerar på brist på mat och vatten, hur man håller sig varm, torr och ren m.m.

Ledarskap
För alla medlemar i vår ungdomsverksamhet erbjuds många tillfällen att få leda sina kamrater. För något äldre ungdomar sker även utbildning i ledarskapets grunder. De äldre får ofta gå som gruppchefer med ansvar för att gruppen löser sin uppgift och att personalen mår bra.

Föreningsverksamhet
Föreningens civila del bedriver studiebesök som t ex kan avse besök på militära förband runt om i landet, räddningstjänsten eller polisen

Utöver detta förekommer en del fysisk träning, orientering, innebandy och en mängd överraskningar.

Inom ungdomsverksamheten förekommer aldrig någon stridsutbildning med ungdom under 18 år och aldrig någon utbildning överhuvudtaget på t ex handgranater, minor och sprängmedel.

Att vara ungdom i Försvarsutbildarna är att växa som person; att lära känna sig själv och att ta ansvar för andra!

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2012-04-17 kl. 13:41 av Magnus Burvall.