Närmaste aktivitet

Pax Nordica 2017

Torsdag 6 april l 13.00-16.15 l Samhällsvetarhuset, Lindellhallen – Hörsal B, Umeå Universitet

Finlands sak är vår – gäller det fortfarande? Detta är en av frågorna som kommer diskuteras på Pax Nordica, det årligen återkommande forumet för information och debatt kring säkerhetsfrågor.

Sverige börjar gradvis omdisponera sina militära resurser efter ett par årtionden av militär anpassning till internationella insatser. Finland har gått en annan väg under de senaste tjugofem åren. Med detta som bakgrund kommer frågor som dessa att diskuteras:

Vad skapar säkerhet i norra Europa? Vilka likheter och skillnader finns idag mellan de finska och svenska synsätten? Kan man 2017 lika tvärsäkert säga att "Finlands sak är vår", som man kunde vid mitten av 1900-talet?

VÄLKOMMEN

Arrangörer: Umeå universitet, Umeå kommun, FOI och Allmänna FörsvarsföreningenMer information - http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/pax-nordica/

================================================================================

Därefter kommande program
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
se årsklockan!
-------------------------------------------------------------------

Finlands sak är vår
Genomförda aktiviteter

Årsmöte
hålles den tisdagen den 21 februari 2017.
Vi träffs på UG 61, klockan 18,30. Samling vid Draken, SkyddsC kl 18,25, för gemensam entré.
Ingen föranmälan!
Välkommen
Styrelsen

FU BD FÖRSVARSINFORMATION
Försvarsutbildarna Norrbotten inbjuder till en dags försvarsinformation
Tid:  lördagen den 20 november
Plats: F 21 Luleå
Anmälan till umea@forsvarsutbildarna.se eller 070-7230031 före 20161115

Filmafton
Den 14 december kl 18,30 på Draken, SkyddsC, kommer vi att visa en bra film med militärt tema.
Välkommen till vår i tiden närmaste aktivitet.

Ingen föranmälan krävs!

Utvecklingen i Ryssland vår granne i öster

Allmänna försvarsföreningen i Västerbotten inbjuder allmänheten till
information, diskussion och frågestund.
Föredragande är f.d. överstelöjtnant Jörgen Elfving Stockholm
och
docent Niklas Eklund Umeå...
Onsdagen den 9 november kl. 18:30 Umeå Folkets Hus i Umeå

IT-forensik
Den 6 oktober klockan 18.30 på SkyddsCentrum är nästa programpunkt, då Polisens IT-forensiker Mikael Lund reder ut en mängd frågor  ämnet.  Underrubriken är
IT-forensik - ge mig din mobil och jag berättar vem du är. Ett föredrag om digital information och brottslighet.
Ingen föranmälan krävs!

Terrorism
På grund av föreläsarens lunginflammation skjutes aktiviteten lite på framtiden.

Nu på lördag åker vi till Lycksele med avgång från SkyddsC. Vi startar 0800 och räknar med att vara hemma till middagstid. Lunch köpes av Medborgarhuset till ett billigt pris.

Varför?
Jo därför att expert Hans Brun talar över ämnet terrorism - vad innebär den för oss?
Dessutom kommer representanter från Polisen, Lycksele kommun, Länsstyrelsen och Chef I19, överste Mikael Frisell att deltaga med sina synpunkter i ämnet.

Kom och åk buss med oss till en spännande dag.

Tag gärna med en vän/granne eller famuiljemedlem!

Anmälan skyndsamt till umea@forsvarsutbildarna.se eller 070-7230031

Soldatprov
Lördagen den 1 oktober, i samarbete med ROSIV genomförs ett soldatprov.

Dackedagen
Deltagande i firande av Dackedagen den 5 juli i Hörnefors

Försvarsutbildarna Umeå, Försvarsmakten och Umeå kommun inbjuder till en informationskväll med rubriken
Umeå garnison – Historia och framtid
Tid: Torsdag 27 oktober kl 18:30
Plats: Multisalen, Stadsbiblioteket VÄVEN, Umeå

Program
Information om Umeå garnisons historia samt försvarsmaktens tankar och planer avseende garnisonens framtida utveckling.
Magnus Ämting, Fortifikationsofficer och Överste Jan Demarkesse, Försvarsmakten

Umeås tillväxt och kommande planering för I 20-området.
Pernilla Helmersson, samhällsplanerare, Umeå Kommun

Ett samarrangemang: Försvarsutbildarna Umeå, Umeå Kommun och Försvarsmakten

Fri entré!

 

 
 
 
Sidan publicerad/ändrad 2017-03-14 kl. 16:36 av Lars Björnerbäck.