Grader


Grader och gradbeteckningar för fältuniform för armén.

För att se hur gradbeteckningarna ser ut för armén, flygvapnet, marinen och amfibie Klicka Här!

Menigs Grader

Menig Menig 1 Klass år 1 Menig 1 Klass år 2 Menig 1 Klass år 3 Menig 1 Klass år 4
Menig Menig 1 Klass Menig 1 Klass  Menig 1 Klass Menig 1 Klass
  År 1 År 2 År 3 År 4

 

Gruppchefs Grader

Vice Korpral Korpral Sergeant
Vice Korpral Korpral Sergeant
     

 

Underofficers Grader

1:e Sergeant Fanjunkare Förvaltare Regementsförvaltare
1:e Sergeant Fanjunkare Förvaltare Regements-
      förvaltare

 

Officers Grader

Fänrik Löjtnant Kapten
Fänrik Löjtnant Kapten
     
Major Överstelöjtnant Överste Överste 1. Graden
Major Överste- Överste Överste
  löjtnant   1. Graden

 

Generals Grader

Brigadgeneral Generalmajor Generallöjtnant General
Brigadgeneral Generalmajor General- General
    löjtnant  

 

Sidan publicerad/ändrad 2009-11-11 kl. 10:55 av Robin Klingstedt.