Avlämning och anmälanAvlämning och anmälan görs när befälet över en avdelning ska lämnas över till en annan chef. Detta görs för att den som skall ta befälet ska få en möjlighet att hälsa på förbandet och få ta del av information om styrkeförhållandet (antalet närvarande/frånvarande).

Avlämning

Avlämning sker på kommando:Lämna av!

Den chef som lämnar av svarar med: Ja, "mottagande chefs grad".
Därefter gör han helomvändning mot styrkan och kommenderar: "Givakt!"
Sedan gör han helomvändning igen och hälsar på den mottagande chefen och anger:
1. Mottagande chefs grad.
2. Namnet på förband. (ex. Försvarsutbildarna Ungdom)
3. Antal närvarande.
4. Antal frånvarande (sjuka, kommenderade, lediga, saknade osv).

Avlämning kan även ske med uttrycken: ”Enligt order” eller ”Enligt styrkebesked”
Vid behov rapporteras även om materiel förlorats eller skadats.

Före avlämning visiterar avlämnande chef sitt förband, varvid chefen kontrollerar att personalen är rätt klädd och utrustad och att anbefalld materiel medförs och är ordnad på föreskrivet sätt.

Anmälan

Anmälan sker på kommando:Anmälan!

Vid anmälan är lystringsgraden manöver. Den som gör anmälan intar enskild ställning.

Då ett förband, som tidigare har avlämnats, återsamlas (t.ex. efter en rast) sker i regel inte avlämning utan endast anmälan. Därvid anger chefen vilka eventuella förändringar som inträffat under rasten eller uppehållet.

Anmälan görs med tecknet ”Allt klart” om inga förändringar har inträffat, varvid mottagande chefs grad och eget förband anges.
Om förändringar har skett, sker anmälan enligt avlämning punkterna 1–4.

klartecken.gif
Klartecken
Tecknet betyder "Allt klart" eller "Uppfattat".
Handen hålls i höjd med huvudet.Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:57 av System user.