Instruktörer


Ungdomsavdelningens instruktörer

Johan Andersson
Ansvarig Ungdomsledare
Grad: Sergeant
Ålder: 30

Gjorde värnplikten utbildningsåret 2000 på Markförsvarskompaniet vid Norrbottens Flygflottilj, F21 i Luleå som Närskyddsgruppchef.


»  Johan Andersson, 070-238 28 23 (klicka för epost)
Robin Klingstedt
Ungdomsledare
Grad: Sergeant
Ålder: 22

Gjorde värnplikten utbildningsåret 2006/2007 på 2. Pansarskyttekompaniet vid Norrbottens Regemente, I19 i Boden som Skytt/Förare Stidsfordon 90.


»  Robin Klingstedt, 073-087 17 95 (klicka för epost)
Michael Källmark
Ungdomsledare
Grad: Sergeant
Ålder: 25

Gjorde värnplikten utbildningsåret 99/00 på Norrbottens Regemente, MekB19 i Boden (nuvarande I19/Pbat) som Vagnchef på Stridsvagn 122.


»  Michael Källmark, 070-313 50 73 (klicka för epost)
Per-Åke Öster
Ungdomsledare
Grad: Sergeant
Ålder: 43

Gjorde värnplikten utbildningsåret 02/03 på Pansarbataljonen vid Norrbottens Regemente, I19/Pbat i Boden som Skytt på Stridsvagn 122.


»  Per-Åke Öster, 073-094 65 89 (klicka för epost)
Fredrik Söderberg
Ungdomsledare
Grad: Sergeant
Ålder: 25

Gjorde värnplikten utbildningsåret 01/02 på Pansarbataljonen vid Norrbottens Regemente, I19/Pbat i Boden som Skytt på Stridsvagn 122.


»  Fredrik Söderberg, 073-781 70 10 (klicka för epost)

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2009-11-11 kl. 09:18 av Robin Klingstedt.