Utrustning och klädsel


m90_liten.jpg

Militärt uppträdande i uniform


När du bär försvarsmaktens kläder har du allmänhetens blickar riktade mot dig. Du skall därför alltid uppträda i vårdad klädsel med god hållning samt i övrigt så att du hedrar dig själv och dina kamrater. Med överdragskläder menas de kläder, uniformssystem 90, som du har fått ut.

Ett gott uppträdande bidrar till att skapa respekt för dig själv och din förening. För att skapa anda och gemenskap och snabbare lära känna varandra hälsar vi alltid på varandra.

Du skall uppträda rätt klädd och på ett sätt som inger förtroende och respekt. Chefen beordrar för varje övning/övningsmoment vilken utrustning som skall bäras.

Om din utrustning skulle gå sönder behöver du inte betala för den utan du byter den i förrådet på Umeå Garnison. Går något sönder så kontakta ungdomsledaren så hjälper han dig att få det utbytt via förrådet.

> Regler om utrustningens bärande
 
> Märken och tecken
 
> Egen utrustning
 
> Packning av utrustning
 
> Utrustningsalternativ


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:56 av System user.