Rekrytering

Bli specialist

Försvarsmakten har ett stort behov av frivilliga som på olika sätt är intresserade av att göra insatser. I hemvärnsförbanden ingår drygt 6 000 specialistbefattningar där ansvaret för rekrytering och utbildning ligger hos de frivilliga försvarsorganisationerna. Specialisterna bidrar med särskilda kompetenser och får en kortare soldatutbildning. Försvarsutbildarna har ansvar för befattningar kopplade till Hemvärnssjukvårdare, CBRN, Pionjärer och viss underhållsverksamhet.

Blir du specialist så genomgår du en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och får en särskild specialistbefattningsutbildning.

Sjukvårdare

I Södra Lappland finns två kompanier som just nu rekryterar sjukvårdare till respektive sjukvårdsgrupp.

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet. Den utbildning du får gör dig också väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.
 

Vill du veta mera...

Läs mer här

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-22 kl. 13:37 av Mikael Zakrisson.