Om Försvarsutbildarna Södra Lappland

Historia

Västerbotten och dess inlandskommuner har sedan länge haft lokala FBU-föreningar. Dessa var starkt knutna till Sveriges totalförsvar men i takt med Försvarsmaktens omorganisering och rådande omständigheter kom verksamheterna att bli mer eller mindre aktiva. Vissa hade många medlemmar och stor aktivitet medan andra kom att bli i princip vilande. Tidigare ingick bland annat en förnämlig kursgård i Hemavan som numera är försåld.

Förkortningen FBU står för Frivillig befälsutbildning.

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-12 kl. 21:53 av Sammy Lie.