HBR Västerbotten

Sedan 1 januari 2006 ingår HBR Västerbottenssektionen som en förening i Västerbottens Försvarsutbildningsförbund.

Vi stödjer och utbildar Hemvärnet!

Genom utbildning och utveckling av dina färdigheter, medverkar du till att hemvärnets kompetens och förmåga ökar.

Vi är till för all hemvärnspersonal inte bara befäl, utan för alla som är m ed i Hemvärnet men också de som är intresserade av hemvärnet.

 

 

              

 

 HBR-logo


Medlemmar i HBR-Västerbotten kallas till årsmöte torsdag den 26 februari 1830

Byggnad Vildmannen, Umeå garnison

Insläpp genom körgrinden på vänster sida

ovanför SkyddC skolhus.


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-01-04 kl. 00:49 av Peter Hawlitzky.