Bli medlem

Försvarsutbildarna Västerbotten välkomnar alla som vill engagera sig inom de verksamhetsområden våra stadgar och policydokument beskriver och som delar den värdegrund vi håller gemensamt med Försvarsmakten.

Sverige är värt att försvara

Våra medlemmar kommer från den totalförsvarsintresserade allmänheten som vill vara med i vår verksamhet antigen som funktionär, instruktör eller deltagare. Vi välkomnar även dig som vill delta i debatten kring försvars- och krishanteringsfrågoreller eller som genom medlemskap enbart vill manifestera ett stöd för de frågor vi driver.

Vi söker ständigt nya medlemmar som vill vara med och upprätthålla vår kvalitativa utbildningsverksamhet såsom funktionär eller instruktör.

Försvarsutbildarna har åtagit sig att fylla ett antal avtalsbefattningar inom försvarsmakten. Vi söker medlemmar som är intresserade av befattninar inom hemvärnet och till de behov av frivilliga som återfinns inom samhällets krishanteringssystem.

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-10 kl. 05:27 av Rickard Eklund.