Jubilerade i Villingsberg

KARLSKOGA: Försvarsutbildarna Värmland 100 år

Värmlands Försvarsutbildningsförbund - i dagligt tal Försvarsutbildarna Värmland - firade i lördags sitt 100-årsjubileum på Villingsbergs herrgård. Ett 40-tal representanter för de föreningar som ingår i förbundet hade mött upp.

Vi har tidigare haft årsmötet så det här var enbart för att samla alla föreningar som ingår i Försvarsutbildarna Värmland, säger överstelöjtnant Bengt Fransson som är chef för Örebro-Värmlandsgruppen.

– Villingsberg är basen i vår verksamhet i Örebro och Värmland så det var naturligt att lägga jubileet där, tillägger Bengt Fransson och berättar att Pia Carlsson, länsråd i Värmland, deltog i jubileet.

Det gjorde också representanter för Arvika försvarsutbildningsförening, Bergslagens Art-befälsförening (BART), Karlstads musikkår, Grums - Nor försvarsutbildningsförening, Hemvärnsbefälens Riksförbund (Värmlandssektionen), I2:s kamratförening samt Karlstad, Kristinehamns och Storfors-Nykroppas försvarsutbildningsföreningar.

Det var den 19 juli 1915 som Värmlands landstormsförbund bildades och så hette föreningen till 1942 när landstormsorganisationen avskaffades. I den vevan omvandlades landstormsbefälen till värnpliktiga befäl. Den senaste namnändringen, till Värmlands Försvarsutbildningsförbund, kom 2006. Men den förkortas till Försvarsutbildarna Värmland för att markera att organisationen ligger i takt med de förändringar som skett inom Sveriges försvars- och säkerhetspolitik berättar Bengt Fransson.

Den grundläggande utbildningen för frivilliga är en 14 dagar lång intensivkurs och en omfattande ungdomsverksamhet för tjejer och killar i åldrarna mellan 15 och 20 år är annat Bengt Fransson vill lyfta fram.

Text: Benny Abrahamsson, Karlskoga tidning

varml
Länsrådet Pia Carlsson samspråkar med överstelöjtnant Bengt Fransson och
överste Yngve Johansson. Foto: Lars-Eric Sundin / Försvarsmakten

Sidan publicerad/ändrad 2016-01-12 kl. 07:35 av Anna Karlsson.