Karlstads HV/FU-ungdomsavdelning

Vad kostar det att vara med i ungdomsavdelningen?
grpsormon.JPG
All verksamhet, deltagande i övningar och all utrustning är kostnadsfri.
Vid deltagande i centrala kurser, rikstävlingar och liknande på annan ort är resor och uppehälle gratis.
Vid dygnsövningar får deltagarna mat under tiden.

Det som belastar familjeekonomin i detta sammanhang är resor till och från hemvärnsgården vid övningar.

Som stöd för verksamheten har ungdomarna vid sidan av ungdomsavdelningen en förening, till denna betalas en blygsam årlig medlemsavgift om tio kronor.

Sidan publicerad/ändrad 2013-12-29 kl. 19:03 av Ulf Lindén.