Försvarsutbildarna Karlstad

Försvarsutbildarna är en frivillig försvarsorganisation vars verksamhet bedrivs på föreningsbasis. Utbildningen är numera inte uteslutande inriktad på att endast befäl ska deltaga, utan en stor del av utbildningen är lämplig för alla.

Karlstad Försvarsutbildarförening tackar för det året som gått.
De utbildningar och aktiviteter vi hade var mycket uppskattade av deltagarna. Det var, HLR-utbildning, grupps former, Trossnäsmarsschen och avslutning med skinkskytte, där de tre första platserna intogs av, 1:a Hans Leibring, 2:a Rune Karlsson och 3:e plats Björn Holmqvist.

Medlemskap

Intresseanmälan för medlemskap
Enklaste sättet att söka medlemskap är att fylla i en intresseanmälan på nedanstående adress.
OBS! Ange under "Övrigt" att du önska tillhöra Karlstads Försvarsutbildningsförening:

»  Intresseanmälan>>
Föreningsexpeditionen finns i Hemvärnsgården, Nya Infanterigatan 15 i Karlstad.

Medlemskap i förening berättigar även att delta i Försvarsutbildarnas lokala, regionala och centrala utbildning, se längre ner på denna sida.
 

Övrigt

Försvarsutbildarna Karlstad
De flesta medlemmarna tillhör även Trossnäs hemvärnskompani, och det är målsättningen att så många som möjligt i kompaniet även är anslutna till Försvarsutbildningsföreningen, så att största möjliga samordningseffekt kan uppnås ur utbildningssynpunkt.

Det är förstås inget krav att man är hemvärnsman för att få tillhöra föreningen.

Medlemskap i Karlstads Försvarsutbildningsförening kostar 150 kr per år.
Du erhåller all nödvändig utrustning kostadsfritt.
Mat och reseersättning utgår när så anges.

Verksamheten omfattar övningar i militära färdigheter.
Försvarsutbildarna Värmland
Försvarsutbildarna Värmland, till vilket Karlstads Försvarsutbildningsförening hör, anordnar regional utbildning, ofta förlagt till Horssjöns skjutfält eller i Villingsberg under veckoslut. Här anordnas utbildning i trupputbildning, truppföring, mörkertjänst, tunga vapen, för att nämna några exempel.
Förbundet arrangerar dessutom tävlingar i ban- och fältskytte.

Vidare så samarbetar förbundets föreningar så att man bjuder in till varandras övningar.
För information se
 
Svenska Försvarsutbildningsförbundet
På riksplanet har Försvarsutbildarna ett rikt utbud av veckokurser på olika kursgårdar runt om i landet där man kan delta under gynnsamma ekonomiska förutsättningar. På sådana kurser samlas deltagare från hela landet.

Kurskatalog finns att beställa från föreningsexpeditionen.

 

     
     
   

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-10 kl. 15:14 av Ulf Lindén.