Arvika Försvarsutbildningsförening

Styrelsen består av följande personer:
Ordförande Tony Sandström
Kassör Göran Nilsson
Sekreterare: Joakim Östbye
Ledamöter:
Mikael Drews, Jan Lundqvist,
Fredrik Håberget ungdomsledare tom. dec 2009
medhjälpare till Fredrik är Mathias Ahlstadsäter & Christer Broström from. jan 2010 - oktober 2010

Planerad verksamhet under våren 2017:

 

Övningsskjutning: Onsdagar från 2014 -04  till och med sep. särskild anmälan krävs. 

Ungdomsverksamhet enl särskild plan.

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-01 kl. 15:33 av Rune Johansson.