Föreningar i Värmlandsförbundet

Arvika Försvarsutbildningsförening

Ordförande Tony Sandström
Repslagaregatan 26
671 20 Arvika

Sekreterare Joakim Östbye
Kassör Göran Nilsson

Arvika Hv/FU-ungdom

Fredrik Håberget
Telefon: 0703-46 88 07

Daniel Gaikonen
 

Bergslagens Art-befälsförening BART

Kontakta föreningen: Per Aspeli  0586 - 53 781
E-post: per.aspeli@outlook.se

Telefon: 0586 - 53 781

BART Program Hösten 2017
 

 

Grums - Nor Försvarsutbildningsförening

Ordförande Stellan Karlsson
Ekonomichef Eva Lindh
Sekreterare Alf Wiik

Föreningsadress: Öströms väg 6, 660 50 Vålberg
Telefon: 054-54 26 42
 

HBR:s Värmland sektionen

HBR Värmland
c/o Tony Sandström
Repslagargatan 26
671 20 Arvika

Telefon: 0701-73 62 64
 

I2:s Kamratförening

Kontakta föreningen: Göran Andersson
Högerudsgatan 16
65 Karlstad

E-post:
Telefon: 
Mobiltelefon: 070-
 

Karlstad Försvarsutbildningsförening

Kontakta föreningen: Ordförande Rikard Skutnäs
Infanterigatan 15
653 40 Karlstad

E-post: rickard@skutnas.se
Telefon: 
Mobiltelefon: 070 - 221 6347

»  Till föreningens hemsida
 

Kristinehamns Försvarsutbildningsförening

Ordförande Miguel Gil
Telefon: 0550-105 95
E-post: miguelgil2001@hotmail.com

Sekreterare Christer Hedström
Telefon: 0550 - 836 36
E-post: christerhedstrom@hotmail.com

Kassör Calin Toma
Telefon: 070 - 565 9422

E-post: lucia.toma01@gmail.com

Storfors - Nykroppa Försvarsutbildningsförening

För att kontakta styrelsen kan du ringa Torbjörn Hallstensson.
Ordförande Lennart Kruse
Sekreterare Ronnie Wikström
Kassör Sari Sulkala tfn: 

Program för 2017

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-31 kl. 14:34 av Rune Johansson.