Försvarsutbildarna Värmland

Rekrytering - Utbildning - Försvarsinformation är 3 måsten för att kallas Frivillig försvarsorganisation.
Numera också även ungdomsutbildning.

Kontaktinformation:

Förbundsordförande Bengt Fransson

Vice Förbundsordförande Charlie Skoghäll

Förbundstyrelseordförande Rune Johansson
070-606 1627

Förbundskassörer: Irén Johansson & Bois Matson

Förbundssekreterare Iren Johansson

Förbundsadress:

Värmlands försvarsutbildningsförbund
Infanterigatan 15
653 40 Karlstad
E-mail: varmland@forsvarsutbildarna.se
Tfn: 054 - 57 29 93 vidarekopplas efter 5 signaler om svar inte erhålls.
Mobiltelefon: 070 - 606 1627


Utbildningsgrupp ÖVG:

Örebro/Värmlandsgruppen
Box 2000
700 02 ÖREBRO
Telefon: 019 - 39 51 00.


 

Aktiviteter hos olika föreningar/förbundet:


 


 

 


 

 


 


 


 


 

Sidan publicerad/ändrad 2018-03-12 kl. 08:42 av Rune Johansson.