Försvarsutbildarna Värmland

Rekrytering - Utbildning - Försvarsinformation är 3 måsten för att kallas Frivillig försvarsorganisation.
Numera också även ungdomsutbildning.

Kontaktinformation:

Förbundsordförande Bengt Fransson

Vice Förbundsordförande Charlie Skoghäll

Förbundsstyrelseordförande Rune Johansson
070-606 1627

Förbundskassörer: Irén Johansson & Bois Matson

Förbundssekreterare Iren Johansson

Förbundsadress:

Värmlands försvarsutbildningsförbund
Infanterigatan 15
653 40 Karlstad
E-mail: varmland@forsvarsutbildarna.se
Tfn: 054 - 57 29 93 vidarekopplas efter 5 signaler om svar inte erhålls.
Mobiltelefon: 070 - 606 1627


Utbildningsgrupp ÖVG:

Örebro/Värmlandsgruppen
Box 2000
700 02 ÖREBRO
Telefon: 019 - 39 51 00.

 

 


Nästa Fs-möte  XX - XX - 2017

Tid: 

Plats: 

 

 

Inlagd på sidan 17 juni 2017

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-17 kl. 11:01 av Rune Johansson.