Försvarsutbildarna Värmland

Rekrytering - Utbildning - Försvarsinformation är 3 måsten för att kallas Frivillig försvarsorganisation.
Numera också även ungdomsutbildning.

Kontaktinformation:

Förbundsordförande Bengt Fransson

Vice Förbundsordförande Charlie Skoghäll

Förbundsstyrelseordförande Rune Johansson
070-606 1627

Förbundskassörer: Irén Johansson & Bois Matson

Förbundssekreterare Iren Johansson

Förbundsadress:

Värmlands försvarsutbildningsförbund
Infanterigatan 15
653 40 Karlstad
E-mail: varmland@forsvarsutbildarna.se
Tfn: 054 - 57 29 93 vidarekopplas efter 5 signaler om svar inte erhålls.
Mobiltelefon: 070 - 606 1627


Utbildningsgrupp ÖVG:

Örebro/Värmlandsgruppen
Box 2000
700 02 ÖREBRO
Telefon: 019 - 39 51 00.


 

 

Nästa Fs-möte  OBS!!!!   Onsdagen 23 - 08 - 2017

Tid: Fika från 18:00 > 18:30 därefter styrelsemötet.

Plats: Karlstad,Örsholmen, Stormgatan 6  (FMCK-lokalen)

Se bifogad karta som har utskickats.

 

Inlagd på denna hemsida 1 augusti 2017

 


 

Lillerudsdagarna

på Lillerudsgyinasiet lördag 26 - 27  augusti 

Rekrytering och förevisning sjukvård mm.

Från 10:00 > 16:00


 

 


 


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-12 kl. 11:06 av Rune Johansson.